Aanbod bijscholingen

Bij Voetbal Coaches Vlaanderen richten we ons specifiek op het ondersteunen, adviseren én ontwikkelen van voetbalcoaches in Vlaanderen.
Dit doen we aan de hand van:

  • Kennisdelen tijdens netwerkmomenten bij een plaatselijke clubs tijdens een Coachcafé;
  • Andere educatieve middelen voor onze leden tijdens Clubbezoeken, …;

En dit alles doen we telkens weer met als doel de kwaliteit van voetbalcoaching in Vlaanderen te verbeteren. Iets wat op zijn beurt de prestaties en ontwikkeling van spelers ten goede komt.

We zijn steeds in overleg met sprekers, trainers, clubs … om een kwlitatief aanbod voor te stellen telens voor het voorjaar en het najaar.
Blijf ons volgen, we informeren u via Facebook, nieuwsbrief, websitekalender …