In elke tactische training zijn er een fysieke doelstellingen. Omgekeerd ook, geen conditionele training zonder technisch-tactische en mentale doelstellingen.

Hoe kunnen we de fysieke basiseigenschappen, coördinatie, kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en evenwicht integreren in de reguliere VOETBALtraining.

Deze holistische benadering is van toepassing voor spelers op elite niveau maar evenzeer voor spelers op provinciaal of regionaal niveau.

In deze demo-training met als thema de omschakeling van B- naar B+ gaan we dieper in hoe we het fysieke (CLUSKE) kunnen optimaliseren samen met de technisch-tactische doelstellingen.

Aansluitend wensen we (leeftijd demogroep is in de PHV periode)  in de demo-training ook rekening te houden met de maturiteit van de spelers .

Willen kinderen FUN beleven aan de training is het raadzaam om hiermee rekening te houden. Uiteraard ook naar belasting en belastbaarheid (blessurepreventie) is dit een interessant gegeven.

We starten met een korte inleiding hoe we vanuit een beeldfragment uit de wedstrijd 11 tegen 11 komen naar de opmaak van een optimale holistische training binnen een meso- en microcyclus.